KAPLAMA YAPI SOSYAL SORUMLULUKSanayi ve midi metropol şehrimiz Gaziantep'te, en kaliteli malzemeleri kullanarak inşa eden KAPLAMA YAPI, sosyal değerlere karşı kendini sorumlu hisseder. Sosyal Sorumluluk ilkelerimizi bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

DESTEK VE SOSYAL SORUMLULUĞUMUZ

KAPLAMA YAPI insana saygı, tevazu, güven, kalite, insanlığa maneviyat bilinciyle hizmet etmeyi, yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Toplumu geliştirmeyi, toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi öncelikli olarak ödev bilir.

Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz. Bunun, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Bu yüzden çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz. KAPLAMA YAPI olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. Çalışanlarımızın kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan sağlıklarının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla sağlıklı yaşam programları uygularız.

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Maneviyatın, insan gelişimindeki yerini bilen şirketlerimizden, yasal yükümlülüklerinin ötesine geçerek en iyi çevresel çözümlerin, uygulamaların ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına, çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek olmalarını bekleriz.

KAPLAMA YAPI olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. Şirketlerimizi, uluslararası standartlara uyum sağlayarak kendilerini geliştirmeleri konusunda teşvik ederiz.

KAPLAMA YAPI'nın daha huzurlu insanlar, daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü veririz.

Güncel Kampanya ve Yeni Yapılarımızı Kaçırmamak İçin Bizi Takip Edin!